Prensiplerimiz

İnsan Kaynakları

Yeniliklere Açık ve Biz Olmaktan Yanayız

Öz-Bilgin İnşaat yenilikçi yapısını merak ve değişime inanmakla canlı tutar. Bu anlayış içerisinde, bir tarafta profesyonelliğe sıkı sıkıya bağlıyken, diğer tarafta değişime uygun fikirleri besleyecek bir çalışma ortamı ve iş süreci yönetimi anlayışını sürekli kılmaya çalışır. Öz-Bilgin İnşaat büyüme ile “bir aradalığı” eş anlamlı değerler olarak kabul eder. Bu değerlerin özüne zarar vermesi muhtemel uygulamaları çalışma ortamından uzak tutmaya azami gayret gösterir. Şirketin kurumsal kültürünü besleyen “biz” bilincinin gereği olarak çalışanlarının ağır prim sistemleri ve katı yönetim anlayışları altında ezilmemesi adına bu türden baskıcı ve birlikteliği bozan uygulamaların karşısında dururken, aynı zamanda bu tür uygulamalara karşı gerekli hassasiyeti her zaman gözetir.


h4>Referansın İyisi Kötüsü Olur Öz-Bilgin İnşaat, büyüme odaklı, yenilikçi, dinamik ve güven temelli bir yapıya sahip şirket olma yaklaşımı ile “olumlu referans”ın ışığında yol alır; bu doğrultuda ilerlemeyi kendine amaç edinir. Ürün satın alırken veya satarken, çalışma arkadaşlarını ve burs programlarını belirlerken her zaman referans odaklı iş anlayışla hareket eder. Ticari faaliyetlerinin devamlılığında yaptığı tüm işlerde olumlu referanslar biriktirmek vardır.


Süreklilik Birlikten Kuvvet Alır

Öz-Bilgin İnşaat, işten çıkarmanın, bir çalışanımızla yollarımızı ayırmanın şirketimizin ruhuna aykırı bir seçenek olduğuna inanır. Bu sebeple Öz-Bilgin İnşaat kadrosunu, gelişime açık ve kariyerini uzun vadeli planlayan çalışanlarıyla sürekli kılmaya özen gösterir


Tasarım

Sürdürülebilir Olma

Öz-Bilgin İnşaat, özellikle sosyal tesisler olmak üzere gerçekleştirdiği tüm projeler ve imalatlarda, kullanım sıklığı yüksek, bakımı kolay ve uzun ömürlü hizmet alanları tasarlayarak ev sahibi olan müşterilerimizin bakım masrafı ve aidat gibi yükümlülüklerini en aza indirmeyi amaçlar.


Verimli İç Tasarım

Öz-Bilgin İnşaat, proje tasarımlarının tüm aşamalarında kullanıma sunulacak her metrekarenin önemini bilir ve bu ciddiyetle kullanışlı alanlar tasarlar.


Finansal

Müşteri İlişkileri

Öz-Bilgin İnşaat, yatırım yapacağı proje alanlarında tercihini ‘gelişmekte olan bölgeler’den yana kullanır. Böylece, projeye yatırım yapan müşterilerinin proje süreci boyunca bölgenin değer kazanması ile orantılı bir şekilde yatırımlarının kazanca dönüşmesini de sağlar.


Öz-Bilgin İnşaat, projelerine yatırım yapan müşterilerinin yatırım sonrası sosyal ve çevresel beklentilerinin korunması için yatırımlarını geniş bir zaman dilimi içerisinde ve değer beklentisini koruyacak biçimde tasarlayarak müşterilerine sunar.


Risksiz Büyüme

Öz-Bilgin İnşaat, sermaye/borçluluk oranını sektör ortalamasının üstünde tutar. Risk analizi yaparak oluşabilecek risklere karşı finansmanının dayanıklılığını artırma amacıyla önlemlerini önceden alır.


İletişim

Doğru İletişim

Öz-Bilgin İnşaat, ilişki içinde bulunduğu her gerçek ve tüzel kişiyle anlaşılır bir dille diyalog kurar. Yanlış veya eksik bilgilendirmeleri engellemek adına, tüm iletişim bilgilerini kayıt altında tutarak belirsizliği ortadan kaldırıp, anlaşılamayan konuları netleştirmeye ve yalınlaştırmaya çalışır.


Hızlı ve Yeni İletişim

Öz-Bilgin İnşaat kendisiyle iletişime geçmeye çalışan herkese en zahmetsiz iletişim içeriğini ve kanallarını sunmaya çalışır. Müşterilerimiz ofisimize gelmeden de ilgilendiği eve dair merak ettiği detayları öğrenebilmeli, tedarikçilerimiz ofise gelmeden de hizmet ve ürününü tanıtabilmelidir. Bu doğrultuda Öz-Bilgin İnşaat, uzaktan tanıtım ve iletişim uygulamaları kullanımının yaygınlığının artırılmasına ve bu uygulamaların verimli hale getirilmesine özen gösterir.